Logo Club

Aanspreekpunt Integriteit (API)


Visie club

In navolging van het GES-decreet van 20/12/13 heeft duikclub De Kreeft een Club-API aangesteld.

Deze is binnen de club het eerste aanpreekpunt en vertrouwenspersoon voor alle sporters (jong en oud), ouders, begeleiders of andere betrokkenen, bij wie men terecht kan met een vraag, opmerking, vermoeden, klacht of andere boodschap in verband met grensoverschrijdend gedrag (seksueel, pesten, discriminatie, fysiek geweld ….) of lichamelijke en seksuele integriteit.

De API heeft een luisterend oor en kan via een gesprek op een objectieve manier de problemen detecteren en oplijsten om deze bespreekbaar te maken tussen beide partijen of verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen. Zo kan er tot een oplossing gekomen worden. Deze persoon gaat absoluut vertrouwelijk om met jouw verhaal. Alleen met toestemming van de persoon zal hij/zij met derden (ouders, trainers, bestuurders,...) spreken.

Ongewenst gedrag, pesten, fysiek geweld, dingen die niet door de beugel kunnen, ontevredenheid bij de trainer, ouders, bestuurder, duiker ... kan in iedere club voorkomen. Zie je grensoverschrijdend gedrag of misbruik in jouw sportclub? Kijk niet weg, spreek erover!

Elk ongenoegen, geschil of probleem kan veelal opgelost worden door een goede dialoog zonder verdere stappen te moeten ondernemen. Wanneer je betrokken bent bij een case van grensoverschrijdend gedrag in uw sportclub, kan je in eerste instantie terecht bij de club-API (vertrouwenspersoon van jouw sportclub) of de NELOS-API (ombudsman@nelos.be).

Het Aanspreekpunt Integriteit (API) van onze club is Marc Van Laere. Je kan bij hem altijd terecht voor vragen, advies of hulp.


Nelos communicatie

Onze federatie engageert zich om vanaf 2021 volop in te zetten op ethisch sporten. De eerste grote stap werd al gezet, de aanstelling van de federatie-API. Eric Sels neemt deze taak op zich.

De tweede grote stap is de aanstelling van een Club-API in elke club. Een Aanspreekpunt Integriteit is een grote meerwaarde voor elke club. Incidenten van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kunnen de werking van een sportclub danig op zijn kop zetten. Een laagdrempelig aanspreekpunt, goede eerste opvang en vlotte doorverwijzing zijn cruciale elementen om incidenten op een gestructureerde manier aan te pakken. Dit gebeurt steeds met wederzijds respect, voor de melder en andere betrokkenen.

Nelosinfo_436_Aanspreekpunt Integriteit.pdf


Gezinssport Vlaanderen (Ethisch Verantwoord Sporten)

Als (jonge) sporter, ouder, begeleider of andere betrokkene kan je bij onze Aanspreekpersoon Integriteit (API) terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.

Zie je grensoverschrijdend gedrag of misbruik in jouw sportomgeving of jouw sportclub? Kijk niet weg, spreek erover! Spreken over grensoverschrijdend gedrag of misbruik als je het zelf meegemaakt hebt of meemaakt, is niet eenvoudig. Maar als je het kan en wil, is er altijd iemand die wil luisteren en helpen.

Wanneer je betrokken bent bij een case van grensoverschrijdend gedrag in een sportclub, kan je in eerste instantie terecht bij de club-API (vertrouwenspersoon van jouw sportclub) of de federatie-API (vertrouwenspersoon van Gezinssport Vlaanderen).

De Aanspreekpersoon Integriteit (API) van onze federatie is Liesbeth. Je kan bij haar terecht voor vragen, advies of hulp.

Aanspreekpunt Integriteit (API) - Gezinssport Vlaanderen

Aanspreekpunt Integriteit De Kreeft

Marc Van Laere

Als trouw lid van de club sedert 01/09/73, ben ik vandaag nog steeds fier en blij om erbij te horen. De afwezigheid van competitie in onze duiksport en de verhoogde risico’s, dwingen ons ertoe om onze sport te beoefenen MET ELKAAR (budy’s), zorg te dragen VOOR en vertrouwen te stellen IN elkaar.

De mooie ervaringen die ik met velen onder jullie heb mogen delen in het verleden, zijn voor mij dan ook een uitdaging geweest om deze te kunnen blijven delen met anderen en te koesteren. Naast vele jaren van lesgeven in het zwembad en het organiseren van theoretische lessen, was ik gedurende 20 jaar lid van het bestuur, waarvan 12 jaar als voorzitter. Ook was ik meer dan 10 jaar beheerraadslid van OVOS. Daarna was het tijd om eventjes wat meer voor mezelf en mijn gezin te zorgen en kon ik mijn taken met gerust gemoed overlaten aan mijn opvolgers in het bestuur, die dit allen op een schitterende wijze hebben gedaan en doen. Uiteraard bleef en blijf ik nu nog de zaken volgen vanop enige afstand en probeer waar mogelijk ondersteuning te geven, dit om naast de unieke sportieve beleving ervoor te zorgen dat de club voor iedereen prettige gevoelens zoals geborgenheid en bevestiging kan geven. Om dit te blijven waarborgen, ben ik als API van de club steeds ter beschikking om in geval van problemen naar jullie in volle vertrouwen te luisteren en samen een plan van aanpak uit te werken.

Ik ben verheugd te kunnen bevestigen dat de geest van de club gedurende de afgelopen 50-jaar nog steeds bewaard is gebleven. De geestdrift voor onze sport, het wederzijds begrip en respect voor elkaar, hebben voor gezorgd, dat er nauwelijks problemen zijn geweest en die dan in onderling overleg werden bijgelegd en opgelost. Laten we dit samen zo houden en in geval van opduikende problemen, aarzel dan niet om er eens met mij over te spreken.

Uw API-De Kreeft, Marc Van Laere
© 2024 - Diepzeeduikclub De Kreeft Eeklo vzw