Logo Club

Toelatings- en Gebruiksvoorwaarden Vulstation


 • Het vulstation is enkel te gebruiken door personen die zich akkoord verklaren met de toelatings- en gebruiksvoorwaarden van Duikclub De Kreeft.
 • De gebruiksaanwijzing van het vulstation is strikt op te volgen.
 • De houder van de kaart is volledig verantwoordelijk voor het gebruik ervan.
 • De vuldruk houdt rekening met de werkdruk van de flessen, met een maximale marge van 10 bar.
 • Enkel flessen met een werkdruk van 200-232 bar en 300 bar zijn toegelaten.
 • Het is enkel toegelaten gekeurde persluchtflessen te vullen waarvan de inspectiestempel zichtbaar is.
  (Ter info: een duikfles moet in België om de 30 maanden gekeurd worden (De periodiciteit is wettelijk bepaald zie A.R.A.B. art 358)).
 • Het gebruik van verloopnippels om hogere drukken te vullen in persluchtflessen dan de aangegeven werkdruk op de fles, als ook het blenden is strikt verboden.
 • Gebruik is enkel toegestaan door personen die kennis hebben van het gebruik van persluchtcilinders en de risico’s daarvan.
 • Gebruik verboden voor minderjarigen.
 • De gebruiker aanvaardt dat er beeldopnamen worden gemaakt tijdens de vulactiviteiten.
 • Om administratieve redenen worden uw gegevens opgeslagen in een database, u kunt uw persoonlijke gegevens opvragen en op uw verzoek kunnen ze verwijderd worden. Deze gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden.
 • Respecteer de rust van de omgeving, overmatig lawaai maken is verboden.
 • Het parkeren aan de buitenvuller is enkel toegestaan tijdens het vullen.
 • De hoeveelheid lucht (m3) per vuleenheid (credit) kan jaarlijks aangepast worden.
 • De organisatie kan zonder opgave van reden personen uitsluiten van het gebruik van het vulstation.
 • Bewaar uw kaart niet in de buurt van magnetische materialen, bronnen of ferro-metalen.
 • Bij technische problemen kan u een mail sturen naar vulstationduikclubdekreeft@gmail.com

!! Gebruik vulstation gebeurt op eigen risico !!