Logo Club

Certificatie vulstation Duikclub De Kreeft


Als je je ontspanner in je mond steekt en een diepe teug neemt, wil je vooral dat er geen uitlaatgassen, smeermiddelen en andere verontreinigingen in mond/longen terecht komt. Bij het compresseren van lucht voor je duikfles is dit heel moeilijk uit te sluiten.

Duikclub De Kreeft probeer je echter de grootste garantie te geven op goede en lekkere lucht door te werken met een nieuwe en goed onderhouden comressor die we dan ook op regelmatige basis laten controleren om na te gaan of de kwaliteit van de ademlucht aan de eisen van EN 12021 voldoet.

Wat betekent die EN 12021 normering nu eigenlijk? Hierin worden volgende grenswaarden van verontreiniging van ademlucht bepaald:

  • Olie (druppeltjes of aerosol/nevel): 0,5 mg/m3
  • Kooldioxidegehalte: 500 ppm
  • Koolmonoxidegehalte: 15 ppm
  • Watergehalte*:50 mg/m3 (bij een nominale druk van 40 tot 200 bar) of 35mg/m3 (bij een nominale druk van meer dan 200 bar)
Voor nog meer details over deze normering, verwijzen we je graag naar de website van NBN.

Een gegarandeerde kwaliteit conform NEN-EN 12021 kan uitsluitend bereikt worden door de compressor en het bijhorende filtersystemen conform fabrieksspecificaties te onderhouden, elk jaar opnieuw. Hierdoor is onze installatie dan ook beloond met het "Bauer PureAire"-label.


© 2024 - Diepzeeduikclub De Kreeft Eeklo vzw